donderdag 15 december 2011

Leen

Tot nu toe kregen we van de pleegzorgdienst een zevental medewerkers over de vloer. Nummer acht is Leen. Met haar elf jaar ervaring is ze een doorwinterde begeleidster. 

Leen komt op woensdagochtend langs om kennis te maken. Ik herken haar van de lenteontmoeting. Alsof ik schade heb in te halen en omdat ik een ochtendmens ben, ontpop ik mij tot taterwater. In mijn enthousiasme onderbreek ik Zappa soms. Leen luistert aandachtig, neemt notities en stelt oplossingen voor. 

De kinderwerking is intussen opgestart: Sandrine observeert Indi tijdens spelmomenten op school en doet binnenkort een voorstel voor verdere begeleiding.
Bijkomende info over de kinderwerking:
Voor zover hun problematiek kadert binnen pleegzorg kunnen kinderen vanaf 5 jaar bij de pleegzorgdienst terecht voor een belevingsonderzoek en voor individuele begeleiding door onze psychologe, orthopedagoge en/of psychologisch assistente. Loyauteitsproblemen, verwerking van de pleegplaatsing, identiteitsvragen, problemen rond de voorgeschiedenis kunnen in de individuele begeleiding opgenomen worden.
Naast de individuele begeleiding van kinderen en jongeren biedt de pleegzorgdienst ook de mogelijkheid van oudergesprekken en werken ze aan contactherstel tussen ouders en kinderen.
De kinderwerking is gestoeld op een systeemtheoretische benadering. Tijdens de sessies met kinderen, zowel in het kader van belevingsonderzoek als langdurige begeleiding wordt er niet alleen gebabbeld (bij de één al wat meer dan bij de ander), er wordt ook veel gespeeld, geschilderd, geknutseld, geboetseerd.
Verder te ondernemen stappen zijn het plannen van een kabinetsgesprek bij de jeugdrechter en herstel van communicatie met Indi's ouders. Het doel hiervan is de onduidelijkheden weg te werken. Ook dochter Elke blijft niet in de kou zitten. Ze mag bij Leen op gesprek zodat zij ook eens kan ventileren.

Sandrine en Leen. Twee lichtpuntjes in donkere pleegzorgtijden...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten